Contacte

INFORMACIÓ GENERAL
info@swab.es   info@swab.cat

OFICINES
Carrer del Camp 8 bajos,
08021 Barcelona. Spain
T: 681 21 66 31

DIRECTOR SWAB BARCELONA
Joaquín Diez-Cascón: joaquin@swab.es

DIRECCIÓ DE PROJECTES  / DIRECCIÓ D’ART
Carolina Diez-Cascón: carolina@swab.es

VIP
Eugenia Gentsis
Sara Castillo
vip@swab.es

INFORMACIÓ GAL.LERIES
Verónica Segura   veronica@swab.es
Livia Nardone galleries@swab.es

PROGRAMA COL.LECCIONISTES
Arianne Gaazenbeek:  arianne@swab.es

PREMSA
Ariana Diaz

Premsa nacional: prensa@swab.es             
Premsa internacional: press@swab.es

PATROCINIS
carolina@swab.es  

DISENY GRÀFIC
design@swab.es

ARQUITECTURA
Díez-Cascón Arquitectos S.L. www.diezcascon.net
Joaquín Diez-Cascón.: joaquin@diezcascon.net