Contacte

LLOC DE CELEBRACIÓ
Pavelló Italià. Plaça de Carles Buïgas, 8, 08038 Barcelona

OFICINES
Carrer del Camp 8 bajos,
08021 Barcelona. Spain
T: 934173004

DIRECTOR SWAB BARCELONA
Joaquín Diez-Cascón: joaquin@swab.es

DIRECTORA ARTÍSTICA
Carolina Diez-Cascón: carolina@swab.es

PROJECT MANAGER
Verónica Segura: veronica@swab.es

HEAD OF VIP RELATIONS
Arianne Gaazenbeek: arianne@swab.es

INFORMACIÓ GENERAL
info@swab.es 

INFORMACIÓ GALERIES
galleries@swab.es
Verónica Segura: veronica@swab.es

COMUNICACIÓ I PARTNERS
Andrea Macías prensa@swab.es             

DISSENY GRÀFIC
design@swab.es

ARQUITECTURA
Díez-Cascón Arquitectos S.L. www.diezcascon.net
Joaquín Diez-Cascón: joaquin@diezcascon.net