ART SHOCK by SwabStairsxInstax 2017

14/06/2017

 

"ART SHOCK" by SwabStairsxInstax 2017 

 

 


 

Swab Barcelona us convida a participar en el concurs InstaxFujifilm x SwabStairs, Art Shock. Un concurs on la improvisació de l'instant pren protagonisme  tenint com a escenari les escales del metre intervingudes pels  estudiants seleccionats de les escoles d'art i disseny convidades, 10 catalanes i 2 internacionals.

Un moment on l'instant, el pujar i baixar l'escala, s'omple d'una nova experiència, impressions, sacsejades d'emocions i inputs procedents d'un impacte artístic fortuït.

Quin ha estat la teva reacció? Mostra'ns el teu Art Shock!

 

              


Guanyadors SwabStairsxInstax 2016 – D'esquerra a dreta: 1er, 2on, 3er premi

 

 

 

PARTICIPA!

-Fes-te seguidor del compte de Instagram de Swab Barcelona i Instax Fujifilm.
 https://instagram.com/swabartfair / 
https://instagram.com/instaxcamara

-Realitza una fotografia en alguna de les 12 escales intervingudes Swab Stairs sota el tema del concurs “Art Shock”. Troba les escales que participen aquí: http://swab.es/ca/stairs/index.html​

-Comparteix la imatge en instagram sota #SwabStairsxInstax2017 

- Nombrala amb el tema del concurs “Art Shock”.

 

 

 

BASES DEL CONCURS ART SHOCK 2017


Només s'acceptaran imatges publicades des de Instagram que hagin estat etiquetades correctament. A més, qualsevol contingut que el promotor consideri, al seu sol criteri, no adequat, inadequat o ofensiu, no prendrà part en el concurs.

Únicament serà vàlida per al concurs una foto per usuari. En cas que un usuari pugi més d'una foto, es prendrà per bona la primera que va ser pujada.

Per a l'elecció dels guanyadors, es valorarà, entre altres característiques, la qualitat, creativitat, originalitat, execució artística i el grau de relació amb el tema proposat, sempre segons el jurat.

 

 

PREMI:

Jurat: Instax Fujifulm Espanya i equip Swab Barcelona.

  • 1º premi: instax mini 90 + carrega 20 fotos
  • 2º premi: instax mini 70 + carrega 20 fotos
  • 3º premi: instax mini 9 + carrega 20 fotos

 

 

LEGITIMACIÓ DE PARTICIPACIÓ

Podrà participar en la present promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, resident a Espanya, que posseeixi un compte en Instagram i que durant el període de validesa de la present campanya participi en l'acció segons es proposa en els termes descrits en aquestes bases.

 

PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONCURS

El plazo de la promoción se iniciará el día 16/06/2017 y finalizará el 30/06/2017

 

COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Swab Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors a través de Instagram, deixant un comentari en les fotos guanyadores i mitjançant les seves xarxes socials. Swab Barcelona donarà a conèixer els guanyadors en un termini de 2 dies naturals una vegada hagi conclòs la campanya.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en SwabStairsxInstax, que els continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris de Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de Instagram.

 

 


 

 

DRETS DE LA IMATGE

L'acceptació del premi pel guanyador suposa donar el consentiment a Swab Barcelona i Instax Fujifilm per utilitzar en xarxes socials o similars.

Cada participant manifesta i es responsabilitza que ostenta els drets d'imatge i propietat intel·lectual sobretot el material que utilitzi per a la promoció, previ el seu consentiment, durant el gaudi dels seus premis, cedint la seva imatge a Swab Barcelona i Fujifilm en els mateixos extrems expressats anteriorment.

 

RESPONSABILITAT

El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.

El promotor es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

Swab Barcelona es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

Swab Barcelona es reserva el dret a modificar a qualsevol moment les condicions de la present promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justa, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de la promoció o l'anul·lació definitiva si escau, amb la suficient antelació i publicitat.

Swab Barcelona no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament de Instagram o internet.

A més, Swab Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Igualment, Swab Barcelona s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin haver-se de l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats poguessin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que pogués produir-se, per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

 

 

 

 
In compliance with Law 34/2002 on the information society, we remind you that by browsing this site you are agreeing the cookies policy. Acceptar + info